Stadswandelingen Joods Zutphen


Aan de hand van gebouwen, panden en sporen van Joods leven wordt er o.l.v. een gids een route gelopen door Nieuwstad- en het Barlhezekwartier. Daarbij komen gebouwen en hun bewoners uit het verleden ter sprake. Dat levert een beeld op van Joods leven in Zutphen, voornamelijk van voor 1945.
Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de Jodenvervolging 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen.

Tijdens de wandeling wordt niet alleen aandacht gegeven aan de gebouwen, maar juist ook aan de voormalige bewoners. Zo wordt over slager Hamburg verteld, zijn voorouders hadden al in 1836 een zaak aan het Broederenkerkhof. Ook aan bod komt voddenkoopman Meyer Lipschits voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht.

Zo komen de deelnemers aan de wandeling veel te weten over het onstaan van de Zutphense Joodse gemeenschap vanaf het eind van de 18de eeuw en het grotendeels verdwijnen daarvan in de oorlogsjaren.

De wandeling start bij de ingang van de Synagoge in de Dieserstraat om 13.30.
De route
, van ongeveer 1½ uur, eindigt met koffie/thee in de Synagoge.

 

Het programma voor 2023 is nog niet bekend.

Verdere informatie volgt nog.

 

 

 

 


De stadswandeling Zutphen wordt georganiseerd door de werkgroep Geschiedenis Joods Zutphen.

Deze werkgroep is nauw betrokken bij NIG de Stedendriehoek. De doelstelling van de werkgroep is het bevorderen van kennis over het Jodendom en de geschiedenis van de Joden in Zutphen.

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat:     secretaris@nigdestedendriehoek.nl