Bestuur & contact

Nederlands Israëlitische Gemeenschap De Stedendriehoek

Contactgegevens

Postbus 89, 7400 AB Deventer


secretaris tel.: 06 136 79 298
voorzitter tel.: 06 538 65 298

 
   
Email secretariaat: secretaris@nigdestedendriehoek.nl  

 

Bankrekening: NL62INGB0009014860

NIG De Stedendriehoek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de NIG De Stedendriehoek een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan NIG de Stedendriehoek fiscaal aftrekbaar zijn. Voor relevante informatie over NIG De Stedendriehoek klikt u hier.

 

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat: 06 136 79 298     secretaris@nigdestedendriehoek.nl