Bestuur & Contact

Nederlands Israëlitische Gemeente De Stedendriehoek

Bestuur:

Het Bestuur bestaat uit vier leden t.w. een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en
een algemeen bestuurslid


Contactgegevens:

Postadres: Muggeplein 10A, 7411NW DEVENTER


Telefoon voorzitter: 06 - 53 865 298


Bankrekening: NL 62 INGB 0009 0148 60


Kamer van Koophandel: KVK 76189341 te Zutphen


E-mail secretariaat: secretaris@nigdestedendriehoek.nl

 
 
ANBI-status:

NIG De Stedendriehoek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de NIG De Stedendriehoek een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan de NIG De Stedendriehoek fiscaal aftrekbaar zijn. Voor relevante informatie over de NIG De Stedendriehoek klikt u hier.

 
     
     
     
 
     NIG De Stedendriehoek: secretariaat:     secretaris@nigdestedendriehoek.nl