Bestuur & contact

Nederlands Israëlitische Gemeenschap De Stedendriehoek

Contactgegevens

Postbus 89, 7400 AB Deventer


voorzitter tel.: 06 538 65 298

 
   
E-mail secretariaat: secretaris@nigdestedendriehoek.nl  

 

Bankrekening: NL 62 INGB 000 90 14 860

NIG De Stedendriehoek heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de NIG De Stedendriehoek een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften aan NIG de Stedendriehoek fiscaal aftrekbaar zijn. Voor relevante informatie over NIG De Stedendriehoek klikt u hier.

K.v.K. 76189341 te Zutphen

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat:     secretaris@nigdestedendriehoek.nl