Voor de data van de stadswandelingen klik op de plaatsnaam: Zutphen en Deventer.

Vrijdag 19 oktober is de synagoge in Zutphen gesloten..
Uitnodiging Chanoeka


Beste leden en belangstellenden,

Chanoeka, feest van het licht en vrijheid, vieren we dit jaar op :

Dinsdag 4 december 2018
Synagoge, Dieserstraat 11, te Zutphen
aanvang 19.00 uur.

De grote Chanoekia staat dan weer buiten voor de Synagoge. 

Het is dan de 3e dag Chanoeka en de kaarsjes zullen ontstoken worden door
Rabbijn Simcha Steinberg uit Eindhoven.
De burgemeester van Zutphen mevr. A. Vermeulen zal ook aanwezig zijn. 

Nadien is er een gezellig samenzijn in de Synagoge.
Wij hopen van harte u dan te mogen begroeten.

Nog vele jaren Chanoeka!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van NIG  de Stedendriehoek
Constance Bouwmeister
Secretaris

Afbeeldingsresultaat voor 3e dag chanoeka 2018

Chanoeka in Zutphense synagoge

Veel religies kennen in de winter een lichtfeest. Chanoeka is het Joodse lichtjesfeest. Tijdens  Chanoeka wordt de her-inwijding herdacht  van de Tempel van Jeruzalem meer dan tweeduizend jaar geleden door Juda de Maccabeeër.
Volgens de overlevering was er na herovering van de Tempel slechts één kruikje koosjere olie voorradig om de menora te branden. Het kruikje raakte echter niet leeg voordat nieuwe zuivere olie was toebereid, maar schonk genoeg olie om de menora gedurende acht dagen - de tijd  die nodig was om nieuwe olie te krijgen - brandend te houden.
De Chanoekia (een speciale kandelaar voor Chanoeka), heeft plaats voor 8+1 kaarsjes of vlammetjes op olie. Iedere dag steekt men eerst het extra ("negende") lichtje aan, de sjamasj, met dit lichtje worden de andere ontstoken. Op de eerste dag een lichtje, op de tweede twee etc.
Chanoeka heeft in het moderne Jodendom steeds meer de functie gekregen van openbare ontmoeting met de niet-Joodse gemeenschap. Ook in Zutphen is het gebruik dat iedereen van harte welkom is bij het ontsteken van de lichtjes.

 


Cursus Ivrit voor beginners Apeldoorn

De cursus Ivriet voor beginners in de Synagoge te Apeldoorn aan de Paslaan. vanaf 10 september, op zondagmorgen om de 2 weken.

aanvang 10.00 uur
einde ca.12.00 uur

Kosten €10.00 per les, inclusief koffie/thee en koek.

lesboek ca. €45,00

Voor informatie over deze cursus kunt u bellen op het telefoonnummer: 06 22 16 96 78


De opbrengst van de cursus komt ten goede voor het onderhoud aan de Synagoge in Apeldoorn.

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat: 06 136 79 298     info@nigdestedendriehoek.nl