Links

Religieus

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
Interprovinciaal Opperrabbinaat
Tijden van sjabbat
Joodse feest- en treurdagen
 

Maatschappelijk

Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
 

Startpagina's

Joods.nl
Jodendom-pagina
 

Media

Nieuw Israëlitisch Weekblad
 

Regio

Etty Hillesum Centrum
Synagoge Winterswijk
 

Kunst en cultuur

Joods Muziek Festival Amsterdam
Joods Historisch Museum
 

Gedenken

Digitaal Joods Monument
 

Israël

CIDI
Irgun Oleh Holland
 

Kennis

Jodendom in wikipedia
J-site: Jewish Education & Entertainment
Hebrew date convertor
Joodselezingen.nl
 
 
 
 
 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat: 06 136 79 298     secretaris@nigdestedendriehoek.nl