Stadswandelingen Joods Zutphen


Aan de hand van gebouwen, panden en sporen van Joods leven wordt er o.l.v. een gids een route gelopen door Nieuwstad- en het Barlhezekwartier. Daarbij komen gebouwen en hun bewoners uit het verleden ter sprake. Dat levert een beeld op van Joods leven in Zutphen, voornamelijk van voor 1945.
Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de Jodenvervolging 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen.

Tijdens de wandeling wordt niet alleen aandacht gegeven aan de gebouwen, maar juist ook aan de voormalige bewoners. Zo wordt over slager Hamburg verteld, zijn voorouders hadden al in 1836 een zaak aan het Broederenkerkhof. Ook aan bod komt voddenkoopman Meyer Lipschits voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht.

Zo komen de deelnemers aan de wandeling veel te weten over het onstaan van de Zutphense Joodse gemeenschap vanaf het eind van de 18de eeuw en het grotendeels verdwijnen daarvan in de oorlogsjaren.

De wandeling start bij de ingang van de Synagoge in de Dieserstraat om 13.30. De route, van ongeveer 1½ uur, eindigt met koffie/thee in de Synagoge.

 

Het seizoen is zo goed als afgelopen. Opgave is niet meer mogelijk.

We wandelen in kleine groepjes en met de coronamaatregelen hoog in het vaandel, dus opgave verplicht en bij klachten niet mee gaan.

Programma najaar 2021

  Vrijdag 29 VOL!

Opgave verplicht en vol is vol!

Alle wandelingen starten om 13.30 uur bij de Synagoge Dieserstraat 11 Zutphen. Bij drukte is er soms een wandeling op een iets eerder of later tijdstip.

Informatie en opgave:

Bij voorkeur per mail
joodszutphen@gmail.com
Wilt u bij aanmelding per mail uw telefoonnumer vermelden?

06 - 17 93 23 32

Wij vragen een bijdrage van €5.00* per persoon (contant en gepast)

* Deze bijdrage zal gebruikt worden ten gunste van de restauratie van de Joodse Begraafplaats van Zutphen (buiten de route).

 

 

Voor groepen (vanwege corona beperkt mogelijk)

Op data anders dan in dit schema is het mogelijk om een afspraak te maken voor de stadswandeling voor groepen . (Niet op een zaterdag of een Joodse feestdag)
De kosten hiervan zijn €7.50 per persoon inclusief koffie/thee met iets lekkers in de synagoge.
Ook de combinatie met een kosjere lunch of koffietafel is mogelijk.

Informatie :
mail: joodszutphen@gmail.com of telefoon 06-17932332

 


De stadswandeling Zutphen wordt georganiseerd door de werkgroep Geschiedenis Joods Zutphen.

Deze werkgroep is nauw betrokken bij NIG de Stedendriehoek. Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen van kennis over het Jodendom en de geschiedenis van de Joden in Zutphen. .

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat:     secretaris@nigdestedendriehoek.nl