Stadswandelingen Joods Zutphen 2018


Aan de hand van gebouwen, panden en sporen van Joods leven wordt er o.l.v. een gids een route gelopen door Nieuwstad- en het Barlhezekwartier. Daarbij komen gebouwen en hun voormalige bewoners uit het verleden ter sprake. Dat levert een beeld op van Joods leven in Zutphen, voornamelijk van voor 1945.

Hierbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de gebouwen, maar juist ook aan de inwoners. Zo wordt over slager Hamburg verteld, die al in 1836 zijn zaak aan het Broederenkerkhof had. Ook aan bod komt voddenkoopman Meyer Lipschits voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht. Zo komen de deelnemers aan de wandeling veel te weten over het Joods leven in Zutphen van de achttiende eeuw tot heden.

De wandeling start bij de ingang van de Synagoge in de Dieserstraat om 13.30. De route, van ongeveer 1½ uur, eindigt met koffie/thee in de Synagoge.

 

 

De wandelingen van 2018:

Maart vrijdag 9 -vrijdag 16-zondag 18-zondag 25
April vrijdag 13 - zondag 15 - vrijdag 20 - zondag 22
Mei zondag 6 - vrijdag 11 - zondag 13 - vrijdag 18 -vrijdag 25
Juni vrijdag 1 - zondag 3 - vrijdag 8 - zondag 10- vrijdag 15 - zondag 24 -
vrijdag 29
Juli zondag 1 - vrijdag 6 - vrijdag 13 – zondag 15 - vrijdag 27- zondag 29
Augustus vrijdag 3 - vrijdag 10 - zondag 12 - vrijdag 17 - zondag 19- vrijdag 24
September zondag 2 - vrijdag 7 - zondag 9 * - vrijdag 14 - zondag 16 - vrijdag 28
Oktober vrijdag 5 - vrijdag 12 - zondag 14 - zondag 21


Alle wandelingen starten om 13.30 bij de Synagoge Dieserstraat 11 Zutphen

* Zondag 9 september zijn er wandelingen op twee tijdstippen i.v.m. Open Monumentenweekend; om 11.30 en om 13.30

De al aangekondigde wandeling van vrijdag 19 oktober is komen te vervallen.

Informatie en opgave :
mail: wandeling@mendelson.nl of telefoon 06-17272159 (evt. antwoordapparaat)

Uw vrijwillige bijdrage zal gebruikt worden ten gunste van de restauratie van de Joodse Begraafplaats van Zutphen (buiten de route).

 

Voor groepen

Op data anders dan in dit schema is het gedurende het hele jaar mogelijk om een afspraak te maken voor de stadswandeling voor groepen vanaf acht personen. (Niet op een zaterdag of een Joodse feestdag)
De kosten hiervan zijn €7.50* per persoon inclusief koffie/thee met iets lekkers in de synagoge.
Ook de combinatie met een lunch of koffietafel is mogelijk.

*De prijs mag nooit een belemmering zijn.

 


De stadswandeling Zutphen wordt georganiseerd door de werkgroep Geschiedenis Joods Zutphen.

Deze werkgroep is nauw betrokken bij NIG de Stedendriehoek. Doelstelling van de werkgroep is het bevorderen van kennis over het Jodendom en de geschiedenis van de Joden in Zutphen. .

 
     
     
     
 
     NIG de Stedendriehoek: secretariaat: 06 136 79 298     info@nigdestedendriehoek.nl